Animace snímků

Animace mouhou upoutat pozornost na jednotlivé prvky prezentace. Prvky, jako jsou například zvukové efekty, postupné vykreslování a pohyb textu mohou dodávat prezentaci na zajímavosti.

Máme dva způsoby vkládání animací:
   
1. Pomocí Animačního schématu (pro celý snímek, nadpis a objekt)
 • Pro nastavení Animačního schématu slouží karta Animace
 • Animace můžeme nastavovat jak v režimu Normální nebo v režimu Řazení snímků (toto zobrazení se doporučuje)
 1. Zapneme zobrazení Řazení snímků
 2. Přejdeme na kartu Animace
 3. Označíme jeden nebo požadovaný počet snímků
 4. Ve skupině Přechod na tento snímek si zvolíme animační schéma
 5. Po kliknutí ihned uvidíme průběh animace
2. Pomocí Vlastní animace (pro každý objekt na snímku)
 • Pro nastavení Vlastní animace slouží karta Animace
 • Animace můžeme nastavovat jak v režimu Řazení snímků nebo v režimu Normální (toto zobrazení se doporučuje)
 1. Zapneme zobrazení Normální
 2. Přejdeme na kartu Animace
 3. Označíme jeden nebo požadovaný počet objektů
 4. Ve skupině Animace si zvolíme Vlastní animaci
 5. Po kliknutí ihned uvidíme průběh animace
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM