PowerPoint - Animace snímků - Samostatná práce

Procvičení vkládání animací pomocí schémat a pomocí vlastní animace.
  1. Vytvoř prezentaci o pěti snímcích
  2. Na každý snímek vlož nadpis a barvu objektu podle svého uvážení
  3. Každému snímku nastav jinou animaci
  4. První a druhý snímek bude spuštěn při kliknutí myší
  5. Třetí a čtvrtý se bude zobrazovat automaticky po 3sek.
  6. Pátý snímek po 5sek.
  7. Na první a druhý snímek vlož textové pole s libovolným názvem.
    1. nastastav těmto objektům vlastní animaci
  8. Práci ulož pod názvem: Animace_příjmení a nahraj do prostředí MOODLE