1. Spusť aplikaci WORD 2007
  2. Otevři soubor: Seznam_literatury
  3. Vytvoř seznam použité literatury podle bibliografické citace
  4. Práci ulož pod názvem: Seznam_literatury_Tvé příjmení
  5. Řešení nahraj na MOODLE

Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM