Video

Videklipy můžeme vložit do prezentace dvojím způsobem:
 • Zdroje hotových videoklipů
  • Pro vložení videa postupujeme takto:
   • Karta Vložení - Mediální klipy - Film - Video ze souboru
    film
   • Vybereme soubor z počítače
   • Upravíme velikost a pozici
   • Nastavíme pravidla přehrávání
     
 • Animované klipy
 • Pro vložení videa postupujeme takto:
  • Karta Vložení - Mediální klipy - Film - Video z Galerie médií
   film
  • Otevře se podokno Klipart, kde si vybereme vhodní videoklip.
  • Upravíme velikost a pozici
  • Nastavíme pravidla přehrávání (při vkládání animovaných Gifů se tento dotaz neobjevuje)

Použitá literatura:


BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 326-328. ISBN 9788025117194.
    
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM