Mutimédia

Své prezentace můžeme oživit vložením zvuku, hudby, videa apod....

Hudba a zvuk:

 • Obecně platí:
  • zvukové efekty a přehrávání hudby bychom měli používat s mírou (při nedodržení této zásady se může stát, že budou odvádět od výkladu pozornost)
Vložení zvuku z galerie médií:
 • označíme snímek ve kterém chceme zvukový efekt nabo nahrávku přehrát
 • použijeme kartu Vložení - Mutimediální klipy - Zvuk - Zvuk z Galerie médií
 • Vyberem si potřebný zvuk v okně Klipart
  • vyberem podle potřeby zda se zvuk bude přehrávat automaticky nebo po poklepání myší
  • na snímku se objeví malá ikona s reproduktorem, kterou můžeme přesouvat nebo změnit její velikost (při projektci se podle dříve zadané volby přehraje automaticky nebo při poklepání na ni)

Vložení zvuku ze souboru:

 • označíme snímek ve kterém chceme zvukový efekt nabo nahrávku přehrát
 • použijeme kartu Vložení - Mutimediální klipy - Zvuk - Zvuk ze souboru
 • Vyberem si potřebný zvuk v okně Klipart
  • podle potřeby zvolíme, zda se zvuk bude přehrávat automaticky nebo po poklepání myší
  • na snímku se objeví malá ikona s reproduktorem, kterou můžeme přesouvat nebo změnit její velikost (při projektci se podle dříve zadané volby přehraje automaticky nebo při poklepání na ni)

Zvukový záznam:

 • pomocí zvukové karty a připojeného mikrofonu můžeme pořídit zvukový záznam buď do souboru nebo přímo do prezentace.
  • označíme snímek ve kterém chceme zvukový efekt nabo nahrávku přehrát
  • použijeme kartu Vložení - Mutimediální klipy - Zvuk - Nahrát zvuk
  • v dialogovém okně Zaznamenat zvuk napíšeme název a klepneme na tlačítko Zahájit nahrávání
  • kompletní záznam ukončíme zmáčknutím na tlažítko Zastavit nahrávání/záznam
   • nahraný záznam si můžeme ihned poslechnout klepnutím na tlačítko Přehrát záznam
  • Jsme-li s nahrávkou spokojeni klepneme na plačítko OK
   • na snímku se objeví malá ikona s reproduktorem, kterou můžeme přesouvat nebo změnit její velikost

Použitá literatura:


BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 325-328. ISBN 9788025117194.
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM