Grafické objekty

Grafické objekty jsou nesdílnou součástí prezentace. Zvyšují atraktivitu prezentace a také lepší vizualizaci přednášeného tématu.

Můžeme volit mezi:
 • Klipartem
  • používáme s mírou
  • držíme se jednoho určitého stylu klipártů
  • Použitím karty: Vložení - Klipart
  • Klikneme na Uspořádat klipy...
  • Vyberem z ,,Kolekce sady Office"
    
 • Hotovým obrázkem
 • Digitální fotografií
  • můžeme upravit:
   • Jas
   • Kontrast
   • Přebarvit
   • Další možnosti najdeme v kartě: Formát
     
 • Obrázkem (nakresleným v kreslícím programu)
 • Kresbou (pomocí automatických tvarů)
  • Najdeme na kartě
   • Domů - Kreslení
   • Vložení - Ilustrace - Tvary
  • pokud budeme vkládat čtverec nebo kruh: držíme klávesu Shift a tažením myší kreslíme potřebný tvar
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM