WordArt

WordArt je nástroj, který umožňuje vytvářet s písmem:
  • zkosení textu
  • zakřivení textu
  • umožňuje nastavení odlišné barvy obrysu a vniřku písma
  • různé směry stínování apod...

Vložení WordArtu:

  1. Označíme libovolný text v prezentaci a přejdeme na kartu: Vložení - Text - WordArt a vyberem potřebný efekt

    • tímto způsobem se vytvoří nové pole s textem, který byl označen

  2. Přejdeme na kartu: Vložení - Text - WordArt a vyberem potřebný efekt
  • Objevý se textové pole s textem ,,Sem napište text" do kterého napíšeme potřebný text.

Použitá literatura:


BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 288-291. ISBN 9788025117194.


Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM