Písmo:
Obecná pravidla pro použití vhodného písma:
 • Pro psaní delšího, souvislého textu používáme patkové písmo (např. Times New Roman)
 • Pro psaní v tabulkách (Excel), tvorbu webových stránek a prezentací používáme bezpatkové písmo Verdana, Arial, Calibri
 • nepožíváme více fontů v prezentaci než dva např:
  • Nadpis je napsán fontem Verdana - používáme tento font na dalších snímcích prezentace v nadpisu
  • Běžní text je napsán fontem Calibri - používáme tento font v běžném textu

Velikost písma:

 • pro dobrou čitelnost prezentace používáme velikost písma:
  • v nadpisu velikost minimálně 40 bodů
  • v běžném textu 30 bodů
  • minimální doporučení velikost je 18 bodů

Řez písma:

 • označíme text, který chceme zdůraznit na Tučný
  • pomocí klávesnicové zkratky (Ctrl+b)
  • pomocí pásu karet Domů - Písmo - B
 • označíme text, který chceme zdůraznit na Kurzíva
  • pomocí klávesnicové zkratky (Ctrl+i)
  • pomocí pásu karet Domů - Písmo - I
 • označíme text, který chceme zdůraznit na Podtržený
  • pomocí klávesnicové zkratky (Ctrl+u)
  • pomocí pásu karet Domů - Písmo - U
   • není doporučeno podtrhávat písmo, které obsahuje písmena např. (y, j, q,...), která jsou pod účařím řádku

Stín:

 • Volíme většinou pro nadpisy a pro efektní úpravu částí textu
 • Domů - Písmo - S

Barva:

 • Dbáme na dobroou čitelnost textu (volíme kontrastní barvy k podkladu snímku)Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM