Textová pole:

Text v PowerPointu vkládáme pomocí textových polí. Textové pole je rámeček u kterého můžeme ohraničení nastavit na na viditelný nebo neviditelný.
Textová pole rozdělujeme na:
 • Automatická:
  • jsou součástí snímků
vybízejí uživatele k psaní ,,Klepnutím vložíte text" do kterého staží klepnouta zažít psát
    
  x
 • Ruční
  • uživatel si sám vkládá textová pole podle vlastního uvážení
  • Pás karet: Vložení-Textové pole

  • b

Odstranění textových polí:

 • označením myši na ohraničující čáru (musí se objevit čtyřsměrná šipka)
 • poté zmáčkneme klávesnice Delete

Použitá literatura:


BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 274-276. ISBN 9788025117194.
    
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM