Práce se snímky
Snímky tvoří základní kámen celé prezentace

Vkládání snímků:
 • pomocí Nový snímek z Pásu karet
 • kliknutím PTM na miniaturu snímku - Nový snímek
 • pomocí klávesnicové zkratky Ctrl+M

Odstraňování snímků:

 • pomocí Odstranit z Pásu karet
 • kliknutím PTM na miniaturu snímku - Odstranit snímek
 • kliknutím na miniaturu snímku, kterou chceme odstranit + Delete

Změna pořadí snímků:

 • pomocí myši
  • kliknutím na miniaturu snímku + držením levého tlačítka - přesunutí na požadovanou pozici
 • pomocí klávesnicových zkratek Ctrl+X / CTRL+V

Označení snímků:

Označeny snímek (miniatura) se dočasně zabarví, pokud budem chtít označit více snímků, provedeme operaci následujícím způsobem:

1) Ozančení více snímků jako souvislé oblasti

 • Označíme první snímek z řady snímků
 • Přidržíme klávesu Shift
 • Označíme poslední snímek v požadované řadě snímků
2) Označení více snímků jako nesouvislé oblasti
 • Označíme první snímek z řady snímků
 • Přidržíme klávesu Ctrl
 • Myší označíme požadované snímky - pořád držíme klávesnici Ctrl

Použitá literatura:


BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 269-273. ISBN 9788025117194.


Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM