PowerPoint je sotware, který je určen pro tvorbu a předvádění prezentací. Je součástí kancelářského balíčku MS Office.

Prezentace:
 • je posloupnost snímků, které mohu být doplněny textem, grafy, multimediálními a grafickými prvky.
 • slouží k vizuálnímu doplnění výkladu přednášejícího
Postup při tvorbě prezentace:
 • ujasnění cílů prezentace
 • obsahová koncepce
 • vzhled prezentace (font, barva, efekty, přechody)
 • mít dostatečné zdroje informací a obsahový materiál

Metody prezentace:

 • živě vedená prezentace (přednášející stojí před publikem a vysvětluje)
 • běžící prezentace (veškeré informace jsou přímo uvedeny na snímcích)
 • interaktivní prezentace (uživatel si sám volí okamžiky postupu na další snímky)

Důležité zásady pro formát prezentace:

 • je-li prezentace uržená pro projekci na PC, volíme tmavé pozadí a světlé texty
 • pro tištěnou podobu snímku volíme světlá pozadí a tmavé texty
 • volíme dostatečnou velikost písma:
  • pro nadipsy okolo 40 bodů
  • pro text 30 bodů, menší velikost písma bude pro publikum nečitelné
 • používáme bezpatková písma (Verdana)
 • dodržujeme formát snímků (chceme-li zdůraznit důležitou informaci, nemusí toto pravidlo platit)


Použitá literatura:

BROŽ, Milan. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, s. 260-267. ISBN 9788025117194.


Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM