1) Spusť aplikaci WORD 2007

2) Vytvoř prázdný dokument

3) Styl: Normální změn takto:

a. Styl založený na: normální

b. Styl následujícího odstavce: Normální

c. Písmo Calibri(Základní text), zarovnání vlevo, velikost 12bodů, barva automatická

d. Speciální odsazení: první řádek

e. Řádkování: 1,5

4) Styl: Nadpis1 změn takto:

a. Styl založený na: normální

b. Styl následujícího odstavce: Normální

c. Písmo Calibri(Základní text), tučně, zarovnání vlevo, velikost 16bodů, barva automatická

5) Styl: Nadpis2 změn takto:

a. Styl založený na: normální

b. Styl následujícího odstavce: Normální

c. Písmo Calibri(Základní text), tučně, zarovnání vlevo, velikost 14bodů, barva automatická

6) Vytvoř nový styl – Úvodní strana a nastav formátování takto:

a. Styl založený na: normální

b. Styl následujícího odstavce: Úvodní strana

c. Písmo Calibri(Základní text), tučně, zarovnání na střed, velikost 14bodů, kapitálky

d. Speciální odsazení žádné

e. Řádkování jednoduché

7) Dokument ulož pod názvem: styl_tvé příjmení a nahraj na MOODLE

Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM