1. Spusť aplikaci Publisher 2007

2. Zvol typ publikace Pohlednice Moduly

3. Vytvoř nové barevné schéma podle zadání:
  1. Hlavní - Solid Coated - PANTONE 5395 C
  2. Zvýraznění 1 - Unsolid Coated - PANTONE 123 U
  3. Zvýraznění 2 - Solid Coated - PANTONE 172 C
  4. Zvýraznění 3 - Solid Coated - PANTONE 1505 C
  5. Zvýraznění 4 - Solid Coated - PANTONE 420 C
  6. Zvýraznění 5 - Standartní bílá
  7. Hypertextový odkaz - Solid Coated - PANTONE 259 C
  8. Použitý hypertextový odkaz - Solid Coated - PANTONE 266 C
4. Barevné schéma ulož pod názvem - PANTONE
5. Publikaci ulož pod názvem - ,,Příjmení_pantone" a nahraj na MOODLE
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM