1. Spusť aplikaci Publisher 2007

2. Zvol typ publikace ObálkaBrokát

3. Nastav údaje o své firmě – Tvé jméno a příjmení, název firmy, adresa, kontakt. Zvol vhodné logo firmy, které najdeš na internetu.

4. Sadu informací o firmě ulož pod názvem - Moje firma – „Tvé jméno a příjmení“
5. Obálku ulož pod názvem Moje firma – „Tvé jméno a příjmení“ a nahraj na MOODLE
Last modified: Sunday, 3 November 2013, 9:05 PM