Odborné předměty- zde si vyberte kurz dle oboru. Pro zápis do kurzu je nutný klíč, který vám zdělí vyučující.